On Radical Ecology & Tender Gardening
Johan Grimonprez
Locatie:   Brussel, Galerie Ravenstein
Opdrachtgever:   Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (AG SOB, vandaag: Sogent)
Gerealiseerd in 2012
Dit onderzoeksproject tast de raakvlakken af tussen ecologie, architectuur en kunst en neemt de vorm aan van een vlog of video weblog. De website is onderverdeeld in een zestal categorieën, waaronder ‘biotectuur’, ‘guerrilla-tuinieren’ en ‘transitiesteden’. Vanuit die thema’s ontwikkelt Grimonprez een heterogeen denken, een media-archeologie gevoed door wat er leeft op het internet. Het onderzoek heeft dus geleid tot een ‘WeTube-o-theek’, een steeds aangroeiende verzameling podcasts, online TV-fragmenten, blogs en You Tube-films die voor iedereen online toegankelijk is.

Het archief wordt op zijn beurt een onderzoeksinstrument voor architecten en kunstenaars, voor beleidsmakers en opdrachtgevers, en voor allen die in de toekomst steeds vaker met ecologische vraagstukken zullen worden geconfronteerd.

Het woord ‘gardening’ uit de titel van het project verwijst naar de tuin als ontmoetingsplaats, maar ook naar de gedeelde biosfeer. De tuin heeft bovendien zorg en aandacht nodig om te overleven. Tegelijkertijd werkt de tuin als een metafoor voor de hele vlog. Die laatste heeft immers ook allerlei hoekjes en kantjes waar de bezoeker zich kan in terugtrekken.

Uniek is de link met het Atelier Bouwmeester in Brussel. Het project heeft altijd (ook) als doel gehad het Atelier, als stedelijke en publieke vitrine van het Team Vlaams Bouwmeester, op de kaart te zetten. Tegelijkertijd speelt Radicale Ecologie in op thema’s die onder de titel ‘Ruimte maken voor mens en natuur’ het bouwmeesterschap erg zijn gaan bepalen, met name in de periode 2016-2020.

In opdracht van Team Vlaams Bouwmeester