Een partituur voor Ressegem
Birthe Leemijer & David Helbich
Locatie:   Herzele, Ressegemstraat
Opdrachtgever:   Een partituur voor Ressegem - CHAT
Kunstenaars Birthe Leemeijer en David Helbich kregen de vraag om in het landelijke dorp Ressegem (Herzele) de centraal gelegen open ruimte, bestaande uit twee percelen, als uitgangspunt te nemen voor een kunstproject. De voorbije veertig jaar passeerden verschillende voorstellen voor een nieuwe invulling van de twee gronden midden in het dorp de revue. Het gemeentebestuur besliste op aandringen van een groep dorpsbewoners dat het gebied zijn open karakter zou bewaren en daarbij een publieke functie zou krijgen. Het inschakelen van kunstenaars, in het kader van de pilootprojecten kunst in opdracht, gebeurde om de visies van de betrokken partijen te verruimen en ze – eventueel - op onverwachte manieren met elkaar te verbinden.

Volledig aansluitend bij de algemene noemer van de pilootprojecten (meer dan object) was er bij Leemeijer en Helbich nooit de intentie om de gronden te gaan koloniseren door middel van kunst. Ze stelden daarentegen – en aansluitend bij hun eigen oeuvre - een ‘partituur’ voor, een notatie voor het (oer-Vlaamse) verkavelen en vervolgens gebruiken (bebouwen met gewassen) van telkens een stukje grond, met evenveel perceeltjes als er inwoners zijn in Ressegem. Het dragen van verantwoordelijkheid voor zijn of haar grondje zou gebeuren door de burgers die uitdrukkelijk wilden participeren, volgens bepaalde regels weliswaar. Daarnaast laat de partituur ruimte voor een representatie van de ‘onverschilligheid’. Het door de kunstenaars gewenste deliberatieproces over gebruik en beheer van de kleine kavels dat aangezet had kunnen worden via de partituur bleef echter uit, voornamelijk omdat de gronden privébezit bleven (maar wel met een publiek kantje; in de praktijk echter niet meer dan een soort ‘kijkgroen’).

De landelijke context en de klemtoon op de categorie ‘grond’ maken van Een partituur voor Ressegem een unieke case binnen de kunst in opdracht. Hoewel er uiteindelijk niets uitgevoerd werd dat als dusdanig leesbaar is voor een publiek, is Ressegem vanaf de start een garantie gebleken voor diepgaande reflecties - vanwege alle betrokken actoren - over publieke ruimte en burgerschap.