Het platform Kunst in Opdracht en de Universiteit Hasselt slaan de handen in elkaar voor een verkennend onderzoek over kunst in opdracht in de publieke ruimte. Onderwerp van onderzoek zijn zowel de veranderende inhoudelijke insteken met betrekking tot kunst in opdracht (in de publieke ruimte) die in de toekomst gewenst zullen zijn, als de werkwijzen die dergelijke transities kunnen ondersteunen. Het onderzoek vormt een onderdeel in een proces van beleidsvoorbereiding door het platform Kunst in Opdracht rond een werkveld dat in volle ontwikkeling is. Het doel van het onderzoek is het bepalen van een interessante focus met concrete werkvelden voor toekomstig praktijkonderzoek.

Het verkennend onderzoek wordt opgehangen aan vier kennisdelingsmomenten, telkens rond een bepaalde transitie, en telkens georganiseerd rond drie praktijkvoorbeelden van kunst in opdracht. Aan het einde van het verkennend onderzoek worden de leerpunten samengelegd en in een breder kader besproken op een studiedag.