De kennisdelingsmomenten hebben als opzet iedereen vanuit eigen ervaringen of aspiraties te betrekken bij een gezamenlijk werkproces. Via (digitale) rondetafelgesprekken verkennen opdrachtgevers, ontwerpers, kunstenaars en artistiek deskundigen samen hoe kwalitatieve voorbeelden van kunst in opdracht in de publieke ruimte tot stand komen. Elk moment wordt opgehangen aan een inhoudelijk begrippenpaar en focust daardoor op een bepaalde ‘transitie’ die ook weerspiegeld wordt in de behandelde voorbeeldcases.

Alle actoren van een traject Kunst in Opdracht gaan samen op zoek naar handvatten die kunnen helpen om de rol van kunst en de kwalitatieve en inhoudelijke bijdrage ervan aan de publieke ruimte te begrijpen en te benoemen. Het doel is tevens om te leren van elkaars ervaringen, inzage te krijgen in elkaars verwachtingen en standpunten over kunst in opdracht in de publieke ruimte en elkaar vooruit te helpen met concrete uitdagingen.

Elk kennisdelingsmoment start met een introductie over het dagthema door een expert. Vervolgens zoomen drie parallelsessies in op concrete voorbeeldcases. Aan het einde is er telkens een afsluitende sessie die over de behandelde voorbeelden heen terugkoppelt naar de inhoudelijke aspecten en de werkwijzen. Op die manier krijgt elke deelnemer een overzicht van de respectievelijke benaderingen van de transitie die het onderwerp is van het kennisdelingsmoment in kwestie.

Kennisdelingsmoment 1 - Productie en Economie
donderdag 15 oktober 2020, ONLINE
DAGEXPERTEN: ADINDA VAN GEYSTELEN & TIM ROERIG
 • Introductie in het begrippenpaar ‘Productie en Economie’
 • Rondetafelgesprekken aan de hand van drie cases, voorbeelden van Kunst in opdracht in de publieke ruimte: 'USE ME' van Roberta Gigante en Sarah Melsens (Grindbakken Oude Dokken in Gent), een artistiek voorstel van Alberto Garutti voor de Turnova-site en 'The banks emerge as banks, not only as the bridge crosses the stream', een artistiek voorstel van Tobias Rehberger voor de tweede Scheldebrug in Bornem
 • Plenaire wrap-up gemodereerd door Vlad Ionescu, met dagexperten Adinda Van Geystelen en Tim Roerig samen, en met Stefan Devoldere, Roel De Ridder en Liesbeth Huybrechts, moderators van de ‘tafel’gesprekken
 • Voorbeelden van Kunst in Opdracht
Kennisdelingsmoment 2 - Virtualiteit en Duurzaamheid
donderdag 26 november 2020, ONLINE
DAGEXPERT: SIGRID MERX
 • Introductie in het begrippenpaar ‘Virtualiteit en Duurzaamheid’
 • Rondetafelgesprekken aan de hand van drie cases, voorbeelden van Kunst in opdracht in de publieke ruimte: 'Tekenen' van Wapke Feenstra (gecontroleerd overstromingsgebied Vlassenbroek, Dendermonde), 'Pazugoo' van Andy Weir (werk in relatie tot diepteopslag nucleair afval, Mol) en 'On Radical Ecology & Tender Gardening' van Johan Grimonprez (online en gelinkt aan het Atelier Bouwmeester, Brussel)
 • Plenaire wrap-up gemodereerd door Vlad Ionescu, met dagexpert Sigrid Merx, en met Stefan Devoldere, Roel De Ridder en Liesbeth Huybrechts, moderators van de ‘tafel’gesprekken
 • Voorbeelden van Kunst in Opdracht
Kennisdelingsmoment 3 - Gebruik en Beheer
donderdag 21 januari 2021, ONLINE
DAGEXPERT: PASCAL GIELEN
 • Introductie in het begrippenpaar ‘Gebruik en Beheer’
 • Rondetafelgesprekken aan de hand van drie cases, voorbeelden van Kunst in opdracht in de publieke ruimte: 'Dwarsligger' van kunstenaarscollectief Observatorium (drijvend kunstwerk met pilootkarakter in Aalst), 'Rope' van Ief Spincemaille (reizend kunstwerk met dagboek, verschillende locaties) en ‘Repeat' van Ellen Harvey (gecontroleerde ruïne met sociale en culturele meerwaarde in Bossuit, Avelgem)
 • Plenaire wrap-up gemodereerd door Vlad Ionescu, met dagexpert Pascal Gielen, en met Stefan Devoldere, Roel De Ridder en Liesbeth Huybrechts, moderators van de ‘tafel’gesprekken
 • Voorbeelden van Kunst in Opdracht
Kennisdelingsmoment 4 - Burgerschap & Emancipatie
donderdag 25 maart 2021, ONLINE
DAGEXPERT: WOUTER HILLAERT
 • Introductie in het begrippenpaar ‘Burgerschap en Emancipatie’
 • Rondetafelgesprekken aan de hand van drie cases, voorbeelden van Kunst in opdracht in de publieke ruimte: 'Een partituur voor Ressegem' van Birthe Leemijer en David Helbich in Ressegem, Herzele, 'Good/Bad/Ugly' van Karl Philips op verschillende locaties en ‘Koningskinderen' van Els Dietvorst in Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdzorg in Mol, afdeling De Hutten
 • Plenaire wrap-up gemodereerd door Vlad Ionescu, met dagexpert Wouter Hillaert, en met Stefan Devoldere, Roel De Ridder en Liesbeth Huybrechts, moderators van de ‘tafel’gesprekken
 • Voorbeelden van Kunst in Opdracht