Context

 

De publieke ruimte is onderhevig aan tal van maatschappelijke veranderingen. Tegelijkertijd wordt diezelfde publieke ruimte steeds duidelijker een reële context voor kunstopdrachten. Het platform Kunst in Opdracht wil onderzoeken welke transities er plaatsvinden in de publieke ruimte en hoe kunst daarmee in dialoog kan gaan. Juist op het snijvlak van kunst en publieke ruimte wil het platform visies, vragen, mogelijkheden en krachten in beeld krijgen.

In een eerste praktijkgericht onderzoek, de pilootprojecten ‘Meer dan object’, lag de focus op het professionele kader voor de opdrachtgever om tot kwaliteitsvolle realisaties te komen. Het verkennend onderzoek heeft als doel om de inhoudelijke focus en de mogelijke werkwijzen en -velden voor toekomstig praktijkgericht onderzoek (mogelijk een tweede generatie pilootprojecten Kunst in Opdracht) af te bakenen.

Kennisdelingsmomenten

 

Als eerste stap in dat verkennend onderzoek organiseerden het platform en de UHasselt vier kennisdelingsmomenten (twee in het najaar van 2020 en twee in het voorjaar van 2021). Tijdens die momenten gingen actoren uit een traject van Kunst in Opdracht - opdrachtgevers, ontwerpers, kunstenaars en artistiek deskundigen - met elkaar in debat.

Elk kennisdelingsmoment handelde over een begrippenpaar dat verwijst naar maatschappelijke thema’s die in relatie staan tot transities in de publieke ruimte en het kunstenveld: (1) productie & economie; (2) virtualiteit & duurzaamheid; (3) gebruik & beheer; (4) burgerschap & emancipatie.

 

Onderzoeksresultaten

 

Op 26 oktober 2021 presenteerden het platform en de UHasselt het verkennend onderzoek op de studiedag "Transities Verkend" voor een breder publiek.

Eind 2021 volgt een rapport met de onderzoeksresultaten.