Kennisdelingsmoment 4: Burgerschap & emancipatie
Beluister de podcast
ANALYTISCH - Samenvatting
ANALYTISCH verwerkten we de posters en de gesprekken via een inhoudsanalyse. We doorzochten de inhoud naar concepten die vaak aangehaald werden en begonnen die te clusteren in een aantal terugkerende begrippen en/of begrippenclusters die van belang bleken in kunst in de publieke ruimte contexten die inspelen op transities. Deze begrippen zijn: “context en actoren”, “productie en economie”,
“ecologische en sociale duurzaamheid”, “participatie, draagvlak en bemiddeling”, “samenwerking en rolverdeling”, “tijdelijkheid en termijnvisie”, “verwachtingen en haalbaarheid”, “budget” en “beleving
en ervaring”.
METHODISCH - Cases
METHODISCH werkte de verslaggevers (1 per case/tafel) vanuit een basisposter. De basisposter werd telkens voorbereid door de onderzoekers van de UH. Hij bevat een basisanalyse van de case in kwestie, geordend volgens de categorieën ‘context’, ‘actoren’, ‘proces kunst’, ‘effect (van transitie) op publieke ruimte’.
EVALUATIE - What if
In de EVALUATIEfase (van situatie ‘what is’) stelde de tafelverantwoordelijke vragen aan de sleutelactoren over: uitdagingen/knelpunten / kansen die nog niet ingelost zijn (op basis van de
voorgaande opsomming van de facts) + mogelijke extra insteken, zoals: context (regels, privaat/publiek...), actoren (wat er verwacht werd van publiek, passief/actief/verbeeldend/… - ingelost? Was er een doelgroep en is die bereikt? Parochialisering of meer universele openbaarheid / zekere
diversiteit bereikt?), proces kunst (participatie en/of autonomie, branding/festivalisering? Of juist dissensus/kritiek? artefact belangrijk of niet? Idem voor discours..., sterk gestuurd, of losgelaten?, tijdslijn en dynamiek, intentie VS (verhoopt) effect kunst), effecten...
FACTS - What is?
Om de FACTS (‘what is’) per case – case te leren kennen, stelde de tafelverantwoordelijken vragen aan de sleutelactoren over: context (locatie, lokale cultuur, lokale uitdagingen, mogelijkheden...), Betrokken actoren en hun rollen (team, opdrachtgever, kunstenaar, betrokken experten, gemeenschappen…), proceselementen m.b.t. kunst, effecten op de publieke ruimte... Mogelijke insteken voor het gesprek zijn: de opdrachtformulering (Door wie? Op welke manier? Welke doelen? Verhoopte resultaten?), de selectiecriteria en -procedure, communicatie, geplande/effectieve duur proces...
Kennisdelingsmoment 3 : Gebruik & beheer
Deze podcast biedt een eerste inzicht in het begrippenpaar gebruik en beheer, dat de aanzet is voor het derde kennisdelingsmoment. Naast een korte introductie van het begrippenpaar door Pascal Gielen (Universiteit Antwerpen), volgen de drie cases die besproken zullen worden: Rope (Ief Spincemaille), Dwarsligger (Observatorium) en Repeat (Ellen Harvey). Naast de kunstenaars komen ook enkele andere betrokkenen aan bod, onder wie bemiddelaar Frank Maes, schepen Tom Beunens van Avelgem, Elke De Schutter van stad Aalst en Katrien Voet van DURF 2030 (Kortrijk), maar ook de deken van Avelgem, participanten en andere actoren. Op die manier schetst de podcast een compact en tegelijkertijd zo volledig mogelijk beeld van de kwesties met betrekking tot gebruik, beheer en ook tijd waarmee kunst in opdracht in de publieke ruimte in interactie gaat.
Beluister de podcast
Kennisdelingsmoment 2 : Duurzaamheid & Virtualiteit
Deze podcast biedt een eerste inzicht in het begrippenpaar virtualiteit en duurzaamheid, dat de aanzet moet worden voor het tweede kennisdelingsmoment. Naast een korte introductie van het begrippenpaar door Sigrid Merx (Universiteit Utrecht), volgen de drie cases die besproken zullen worden: Tekenen (Wapke Feenstra), Pazugoo (Andy Weir) en On Radical Ecology and Tender Gardening (Johan Grimonprez). Naast de kunstenaars komen ook enkele andere betrokkenen aan bod, onder wie Ronald Van de Sompel (voormalig adviseur kunst in opdracht bij Team Vlaams Bouwmeester), buurtbewoners, participanten en allerlei andere actoren om op die manier een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het ecologische systeem van soms virtuele dan wel duurzame interactie dat kunst in opdracht in de publieke ruimte is.
Beluister de podcast
Kennisdelingsmoment 1 : Productie & Economie
Deze podcast biedt een eerste inzicht in het begrippenpaar productie en economie, dat de aanzet moet worden voor het eerste kennisdelingsmoment. Naast een korte introductie van het begrippenpaar door Tim Roerig (Z33), volgen de drie cases die besrpoken zullen worden: de Turnova-site (Alberto Garutti), The Banks Emerge As Banks, Not Only As the Bridge Crosses the Stream (Tobias Rehberger) en Use Me (Roberta Gigante en Sarah Melsens). Naast de kunstenaars komen ook enkele andere betrokken aan bod, onder wie Rolf Quaghebuer (voormalig adviseur kunst in opdracht bij Team Vlaams Bouwmeester, de plaatselijke hobbyfotograaf, betrokken ambtenaren en architecten om op die manier een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het economische systeem van geven en nemen dat kunst in opdracht in de publieke ruimte is.
Beluister de podcast