Pazugoo
Andy Weir
Locatie:   Mol/Dessel,
Opdrachtgever:   Pazugoo - CHAT
Pazugoo is de naam van een verzameling van 3D-geprinte demonen, die fungeren als ‘markers’ voor de diepe geologische opslagsites voor radioactief afval. Het werk ontleent die naam aan Pazuzu, de babylonisch-assyrische demon van het stof en de besmetting, en aan het Engelse ‘gooey’ (‘kleverig’), wat verwijst naar de hedendaagse fabricagewijze van de beeldjes. Het maken van de Pazugoos gebeurt via een reeks van processen en collectieve workshops geleid door de kunstenaar. Tijdens de workshops worden bestaande figuren - meer bepaald: vrij verkrijgbare 3D-files op basis van gescande beeldjes - bewerkt tot ze voldoen aan de specifieke Pazuzumorfologie (een figuur met veel vleugels, met één hand in de lucht). Op die manier kan Pazugoo telkens een lokaal kantje krijgen, door bijvoorbeeld te vertrekken van plaatselijke heiligen, martelaars of folklorefiguren.

De resulterende hybride objecten, die nu musea en galerijen gaan bewonen, werken als indices voor een ondergronds deel van het project. Dat laatste betrekt heel concreet de ondergrondse opslagzones; er worden daar daadwerkelijk beeldjes begraven.

In tegenstelling tot andere voorstellen die opslagsites voor radioactief afval ‘aanduiden’, benadrukken de in de ondergrond geplaatste objecten de materialiteit van het afval, als deel van een ‘ecologie van de toxiciteit’.

Het werk gebruikt dus fictie als een methode om geschiedenis en de verre toekomst (‘deep time’) met elkaar te verbinden.

Het onderzoek en de prototypes werden ontwikkeld in samenwerking met Z33 Huis voor Hedendaagse Kunst, Design & Architectuur in Hasselt en NIRAS (Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen).