USE ME
Roberta Gigante & Sarah Melsens
Locatie:   Gent, Dok Noord
Opdrachtgever:   USE ME - CHAT
De Stad Gent ontwikkelt de site Oude Dokken – gelegen net ten oosten van het stadscentrum – als een woonzone en gemengd economisch gebied, om aansluiting te vinden bij het centrum. Er wordt getracht de aanwezige karakteristieken van het oude havengebied waar mogelijk te bewaren. Elementen zoals de betoncentrale, de gele en blauwe kraan evenals de betonnen grindbakken (Dok Noord) zijn er onlosmakelijk mee verbonden.

Het project ‘Use me’ van Roberta Gigante en Sarah Melsens kwam tot stand in het kader van de Meesterproef 2010, die plaatsvond in Gent. De grindbakken, gezien als een intermediair tussen verleden, heden en toekomst, werden door ontwerper en kunstenaar ingezet als een instrument dat de stedelijke transformatie van de oude dokken registreert en valoriseert. Toegankelijkheid en multifunctionaliteit staan centraal in het project. Door een eenvoudige geste, namelijk het aanbrengen van een witte, reflecterende verflaag over het beton, hebben Roberta Gigante en Sarah Melsens de plek zichtbaarder gemaakt.

Aanvankelijk dragen de grindbakken een idee van permanente transformatie in zich. Diverse registers van kunst volgden elkaar effectief op. Uiteindelijk echter werd één groep dominant wat betreft het gebruik. Tegenwoordig overheerst de graffiti. ‘Use me’ startte als een tijdelijke interventie om de publieke ruimte in deze nieuwe stedelijke ontwikkeling te activeren. Anno 2020 verschuift de aandacht naar de publieke ruimte rond de grindbakken en zullen de grindbakken plaats maken voor de voet van de Verapazbrug.

Dit project werd opgestart in opdracht van: Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (AG SOB, vandaag: Sogent)