Project van Alberto Garutti - Turnova
Alberto Garutti
Locatie:   Turnhout, Baron Frans du Fourstraat
Opdrachtgever:   Turnova (Alberto Garutti) - CHAT
Met de ontwikkeling van de Turnova-site, de site rond de voormalige drukkerij Brepols, ontstaat een volledig nieuw stadsdeel in het hart van de Turnhoutse binnenstad. Naast de architecturale, maatschappelijke, commerciële en functionele meerwaarde die het project zal genereren, wenste het stadsbestuur de site ook een bijzondere artistieke uitstraling te verlenen. Alberto Garutti werd uitgenodigd om er een belevingsproject te ontwikkelen. In zijn oeuvre verbindt Garutti monumentaliteit met een grote stedelijke en sociale verwevenheid.

De karakteristieken van Garutti’s werk sluiten aan bij de ambities van de opdrachtgever om enerzijds in te spelen op de grootschaligheid van het project met het ontwikkelen van een baken voor de stad, en anderzijds gevoelig te zijn voor de sociale en demografische realiteit van de site en de stad. Voor het concept concentreerde Garutti zich op het nieuwe plein en de relatie die het aangaat met zijn omgeving en gebruikers.

Op de Turnova-site wordt nieuwe publieke ruimte ‘gemaakt’, via een publiek-private samenwerking. Kunst kan dan zorgen voor de zachte waarden, terwijl er met betrekking tot stadsvernieuwing in het algemeen ook het gevaar bestaat dat kunst ingezet wordt als façade, geïnstrumentaliseerd als het ware, om een proces van gentrificatie aanvaardbaar te maken. Het project van Alberto Garutti is nooit gerealiseerd omdat de verwachtingen over kunst van het stadsbestuur en de projectontwikkelaar te ver uit elkaar bleken te liggen.