The banks emerge as banks not only as the bridge crosses the stream
Tobias Rehberger
Locatie:   Bornem, Stationsstraat
Opdrachtgever:   The banks emerge as banks not only as the bridge crosses the stream - CHAT
De opdracht bestond erin een kunstwerk te maken dat als landmark zou fungeren voor wie de provincie (Antwerpen of Oost-Vlaanderen, al naargelang de rijrichting) binnen komt en dat zich zou verhouden tot de nieuwe en de oude brug zonder ermee in concurrentie te treden. De aandacht werd gevestigd op het contrast tussen de twee Schelde-oevers: Temse met een meer stedelijk versus Bornem met een meer landelijk karakter. Er werd voor geopteerd om met de Duitse kunstenaar Tobias Rehberger samen te werken.

Het werk van Rehberger, dat zich situeert op de grens tussen het museale en het functionele, heeft niet alleen grote esthetische kwaliteiten: het slaagt er ook in om voor de toeschouwer de complexiteit van een plek en haar specifieke context te ontsluiten. In het voorstel van Tobias Rehberger werkt het dienstgebouw als een sokkel voor een ‘uitzichtpad’, dat zich in een expressieve beweging tussen de oude en de nieuwe brug ontwikkelt en beide met elkaar verbindt. Om het sokkelkarakter van het dienstgebouw te versterken, volgden de opdrachtgevers de instructies van de kunstenaar en werd een zwarte pleisterlaag op de gevels aangebracht, die zou contrasteren met het witte, glimmend gelakte metaal van de kronkelende constructie die Rehberger wilde aanbrengen.

Het uitzichtpad van Rehberger, dat een boeiend voorbeeld had kunnen zijn van een ambitieus kunstproject dat zich ent op een belangrijke infrastructurele drager, kon uiteindelijk om financiële redenen niet worden gerealiseerd. Enkel de zwarte pleisterlaag op het dienstgebouw geeft, voor diegenen die het weten, de oorspronkelijke artistieke ambities weer.

Dit project werd uitgewerkt (maar niet gerealiseerd) in opdracht van de gemeente Bornem en het Agentschap Wegen en Verkeer