Tekenen in Vlassenbroek
Wapke Feenstra
Locatie:   Dendermonde, Vlassenbroek
Opdrachtgever:   Tekenen in Vlassenbroek - CHAT
Wapke Feenstra realiseerde een artistiek project voor het gecontroleerd overstromingsgebied Vlassenbroek, waar het Sigmaplan van kracht is. Dat laatste heeft tot doel Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen, kwetsbare ecosystemen te herstellen en recreanten in het gebied te onthalen.

De inrichting van een dergelijk overstromingsgebied heeft een verregaande invloed op het dagelijks leven van de dorpsbewoners. De kunstopdracht werd als een voorbeeldproject door de toenmalige kunstcel (het huidige platform Kunst in Opdracht) geïnitieerd. Het doel ervan was om in de toekomst, in het kader van grote infrastructuurwerken, andere modellen dan de klassieke monumentale benaderingen te kunnen aanreiken, omdat juist die een meerwaarde kunnen zijn voor het publiek domein.

Wapke Feenstra bekijkt het landschap als een bron van culturele productie. Bij wijze van vooronderzoek nam ze een reeks interviews af van de bewoners. Het project zelf ontwikkelt zich over drie jaar. Rode draad is het tekenen. Terwijl ingenieurs de toekomst van het gebied uittekenen, legt Feenstra in de zomer van 2014 met kunstenaars en bewoners zowel de herinneringen aan het verdwijnende landschap als de huidige veranderingen in tekeningen vast. Ook de geologische samenstelling van de ondergrond wordt getekend. De vormgeving van een nieuwe uitkijkpost wordt in overleg met de natuurverenigingen aangezet door middel van schetsen.

Alle tekeningen kwamen samen in een boek, Vlassenbroek Broekkant: A Schelde Riverscape, en een digitale presentatie, die eind 2015 feestelijk overhandigd werden aan alle deelnemers en geïnteresseerden.

In opdracht van: Waterwegen en Zeekanaal NV in samenwerking met de stad Dendermonde en het Team Vlaams Bouwmeester