Dwarsligger
Kunstenaarscollectief Observatorium
Locatie:   Aalst, Erembodegemstraat
Opdrachtgever:   Dwarsligger - CHAT
De Stad Aalst laat een golf van stadsvernieuwingsprojecten in de nabijheid van de Dender flankeren door een kunstproject. Kunstenaarscollectief Observatorium kreeg binnen een pilootproject kunst in opdracht het verzoek om de omgeving van de Dender, die dwars door het stadscentrum gaat, aan te pakken. Dat was meteen het startschot voor een samenwerking rond kunst in de openbare ruimte tussen de Stad Aalst - het Team Planning en Stadsvernieuwing en het Team Cultuur en Evenementen - en Netwerk, het centrum voor hedendaagse kunst.

De stad wil haar gezicht naar het water keren en nieuwe toekomstperspectieven uitzetten op sociaal, demografisch, economisch en cultureel vlak. De Denderomgeving verschijnt daarmee als een reconversiezone van twee kilometer lang. Hoewel de eigendomssituatie van het gebied divers is, gaf de opdrachtgever geen specifieke locatie aan voor het kunstproject.

Kunstenaarscollectief Observatorium bouwde de Dwarsligger, een drijvend kunstwerk van meer dan twintig meter lang. Op een ponton zijn levensgrote houten letters bevestigd die de naam van het kunstwerk – D W A R S L I G G E R – uitdrukken. De Dwarsligger kan verplaatst worden (hoewel hij vandaag al eventjes aangemeerd ligt op een plusminus vaste plek), letterlijk dwars gaan liggen om de beide Denderoevers met elkaar te verbinden, en allerhande evenementen hosten. Uiteraard roept dat vragen op van gebruik, beheer en verantwoordelijkheid, tot vandaag.

Het pilootkarakter schuilt in het onderzoeken van de rol van kunst in stedelijke veranderingsprocessen. Een duidelijke uitdaging daarbij is het omgaan met de omvang van stadsvernieuwing, zowel wat betreft de ruimtelijke schaal als wat betreft het tijdspad.