Rope
Ief Spincemaille
Locatie:   Kortrijk, Grote Markt
Opdrachtgever:   Rope - CHAT
Rope is een handgemaakt touw van 60m lang en 28 cm dik. Het weegt 196 kg. Door die proporties is Rope te groot om als touw gebruikt te worden. Toch is ‘gebruik’ het doel. Door te reizen en door in contact te komen met diverse mensen, wint Rope steeds opnieuw aan betekenis en functie.

Het gigantische touw werd ontworpen door kunstenaar/ontwerper/performer Ief Spincemaille. Spincemaille creëert ook de visuele performances in de publieke ruimte die Rope telkens weer weten op te laden. Op die manier vindt er onderzoek plaats naar hoe een kunstwerk, door wisselend en steeds tijdelijk contact met lokale gemeenschappen, betekenis krijgt. Rope schrijft zelf de ervaringen neer in een dagboek. Via het dagboek is Rope, als een ‘ongeïnformeerde buitenstaander’, in staat om de bezochte situatie – lokale contexten en lokale actoren – te becommentariëren. In die zin verkeert het touw in de mogelijkheid om lokale kwesties aan te kaarten zonder er een oordeel aan vast te knopen. Het dagboek kan geconsulteerd worden via e-mail, digitale media, online (www.rope.news) en in tabloidvorm.

Rope presenteert zich als een werk dat toekomstige voorbeelden van kunst in opdracht kan uitdagen op het vlak van beheer en gebruik. Het touw kan inhoudelijk in gesprek gaan met contexten en gemeenschappen, de publieke ruimte (tijdelijk) activeren, zelfs publieke ruimte maken waar er geen is; maar tegelijkertijd vereist Rope slechts een beperkte vorm van beheer.