Good/Bad/Ugly
Karl Philips
Locatie:   Brussel, Grote Markt
Opdrachtgever:   Good/Bad/Ugly - CHAT
Good/Bad/Ugly is een project dat door kunstenaar Karl Philips zelf geïnitieerd werd; het valt strikt genomen buiten de poule van de kunst in opdracht. Het bestaat uit drie mobiele units – The Good, The Bad, en The Ugly – waarin deelnemers aan het project een tijd lang verbleven hebben, als nomaden langs Vlaamse wegen (en op de terreinen van enkele kunstencentra). De tijdelijke nomaden (kunstenaar, ontwerpers, activisten) lieten zich sponsoren door bedrijven via advertenties op de wagens – de mobiele units verwijzen vormelijk sterk naar traditionele reclame-aanhangwagens.

In feite was Good/Bad/Ugly een hands-on onderzoek naar het basisinkomen, omdat de sponsoring juist voldoende opbracht om te kunnen overleven. Tegelijkertijd werd er steeds publieke ruimte bezet - het was de tijd waarin de Occupy-beweging het nieuws haalde - zowel om er te wonen/verblijven als om er te adverteren. Het werk van Philips staat bol van dergelijke productieve spanningen.

Het nomadische karakter van Good/Bad/Ugly houdt overigens op zich al een kritiek in. Het wonen/verblijven wordt namelijk losgetrokken van de grond en van de huidige financialisering van grond (en daarmee van het wonen). Karl Philips associeert zich in meerdere van zijn werken met voyageurs en foorreizigers – mensen trouwens die in Vlaanderen vaak moeite hebben met het vinden van goede standplaatsen. De vrijheid en de vindingrijkheid die gepaard gaat met het ontsnappen aan regels en conventies trekken Philips aan. Hij stelt daarmee cruciale vragen over wonen, werken, ... leven kortom, en ook over de publieke ruimte die ons nog rest.